• English Garden

  Peigne Naomi

  40 €

 • English Garden

  Peigne Sophia

  59 €

 • English Garden

  Peigne Emma

  57 €

 • Laure de Sagazan

  Peigne Descartes

  65 €

 • Laure de Sagazan

  Peigne Vigny

  65 €

 • Laure de Sagazan

  Peigne Villon

  70 €

 • Laure de Sagazan

  Peigne Isabel de Portugal LDS x Mimoki

  180 €

 • Laure de Sagazan

  Peigne Cayetana de Alba / LDS x Mimoki

  295 €

 • Laure de Sagazan

  Peigne Juana de Arco / LSD x Mimoki

  125 €

 • Maison Guillemette

  Peigne Ose

  55 €

 • Maison Guillemette

  Voile Coppelia & Peigne Porquerolles

  270 €

 • Lizeron

  Peigne Catalogne

  125 €

 • Mignonne

  Peigne La Marguerite

  180 €

 • Mignonne

  Peigne Au Printemps

  130 €

 • Mignonne

  Peigne Daisy

  85 €